Initiativet

Låt oss få det att surra i Berlin!
Inom ramen av ett gemensamt projekt som startades tidigt år 2011 står och omhändertas i nuläget bikupor på 14 välrenommerade platser i Tysklands huvudstad. Detta sker i samarbete med erfarna berlinska biodlare och förvaltarna av husen som bikuporna står i anslutning till. Att tillhandahålla en byggnad för bina är en offentligt tydlig signal från husvärdarna: "Vi värdesätter och vill uppmärksamma binas stora betydelse för vår stad och för hela samhället."

Honungs- och vildbin är i nöd ...
I Berlin finns en brist på yngre biodlare, som behövs för att väga upp för den allt äldre skaran biodlare och för att vända trenden för det sjunkande antalet yrkesbiodlare. Samtidigt hotas dessutom honungsbinas välmående av parasiter, sjukdomar, pesticider och ett minskande näringsutbud. Även vildbin, dvs. solitära bin och humlor, är på tillbakagång - många arter finns med på röda listan.  Blomrika livsmiljöer med lämpliga möjligheter för bobygge är nödvändiga för de många vildbiarterna, och även i storstaden är dessa rum ständigt hotade och måste därför skyddas och utvecklas.

Visionen

Berlin summt! har visionen att inspirera och uppmuntra så många Berlin-bor som möjligt. Skulle du också vilja hjälpa till med att förse bina med en mångfaldig livsmiljö? Det är din stad. Det är "dina“ bin.

Berlin summt! vill få berlinarna mer uppmärksammade på sin stadsnatur. Detta för att öka förståelsen för allas vårt beroende av fungerande ekosystem. Det vi vill uppnå är att få berlinarna att värdesätta "sina“ bin. Om detta värdesättande sedan yttrar sig i de mest skiftande åtgärder och aktioner, med antingen direkt eller indirekt gynnande av bina som resultat, har vi uppnått vårt mål.

Våra små maskotar
Initiativet sätter det välkända honungsbiet i fokus med syftet att via en djupare förståelse för detta nyttodjur även uppmärksamma betydelsen av och skönheten hos dess vilda släktingar, vildbin, och deras hotade livsmiljöer. Härstammande från våra "original-maskotar", som snart blir aktiva över hela landet, bär våra små berlinska maskotar vår stads färger (röd/vit).

Maskoten surrar också på den så kallade "Berlin summt!-honungen" och bidrar på så vis till ökad igenkänning.
Många av husvärdarna ger gärna bort honungen som present till sina gäster. De använder på så vis biet som sympatisk ambassadör för en mångfald av stadsnatur och statuerar exempel: För en mångfaldig stadsnatur är inte bara "naturskydd" nödvändigt. Alla kan bidra med sitt – och: det är kul och genererar garanterat många aha-upplevelser!

Det glädjer initiativtagarna att tillflödet av intresse är så stort och mångbottnat: biodlare, natur- och miljövårdare, konstnärer, media och kulturinstitutioner har alla välkomnat projektet. Vid det här laget surrar det också i Frankfurt am Main och München. Ännu fler städer kommer att ansluta sig. Surrar även du med?

Kontakt

Dr. Corinna Hölzer & Cornelis Hemmer
Stiftung für Mensch und Umwelt
Hermannstraße 29, D - 14163 Berlin
Tel.: +49 30 394064-310
 

Mehr zu Bürozeiten und Mitarbeitenden

Bankinstitut: GLS Bank
IBAN: DE71 4306 0967 1105 5066 00
BIC: GENODEM1GLS

USt-IdNr.: DE313861745
Steuernummer: 27 / 642 / 07154

Unsere Website und das Besuchen der Website sind CO2-neutral:

CO2 neutrale Website

Diese Website wird im Durchschnitt ca. 27.600 mal pro Monat geklickt. Das braucht Energie! Wir kompensieren das.